Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

taryfikator

Wyciąg z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie sołectwa Osiek od 27 lipca 2021 roku przez okres trzech lat.

Wysokość cen i stawek opłat na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Wyszczególnienie J.m. Cena netto Podatek VAT 8% Cena brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody zł/m3 6,17 0,49 6,66
Stawka opłaty abonamentowej za wodę zł/msc 4,72 0,38 5,10
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków zł/m3 4,80 0,38 5,18
Stawka opłaty abonamentowej za ścieki zł/msc 1,54 0,12 1,66

Wysokość cen i stawek opłat na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Wyszczególnienie J.m. Cena netto Podatek VAT 8% Cena brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody zł/m3 6,20 0,50 6,70
Stawka opłaty abonamentowej za wodę zł/msc 4,75 0,38 5,13
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków zł/m3 4,89 0,39 5,28
Stawka opłaty abonamentowej za ścieki zł/msc 1,57 0,13 1,70

Wysokość cen i stawek opłat na okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Wyszczególnienie J.m. Cena netto Podatek VAT 8% Cena brutto
Cena za 1m3 dostarczonej wody zł/m3 6,23 0,50 6,73
Stawka opłaty abonamentowej za wodę zł/msc 4,78 0,38 5,16
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków zł/m3 5,00 0,40 5,40
Stawka opłaty abonamentowej za ścieki zł/msc 1,60 0,13 1,73