Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

remont wodociągu

Przerwa w dostawie wody

W związku z wykonywanymi pracami na sieci wodociągowej, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku zawiadamia odbiorców wody...

Czytaj więcej