Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

trumna

Dokumenty potrzebne do załatwienia spraw związanych z pogrzebem:

 1. Karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
 2. Odpis skrócony aktu zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego).

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – (j.t. Dz.U. z 2011 r.,  poz. 1947) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXI/185/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Osiek przypominamy o obowiązku dokonania opłaty dzierżawnej za miejsce na cmentarzu na następne 20 lat celem dalszego użytkowania.

Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Osieku i w Głębowicach

 • Pojedynczy grób ziemny dla zwłok dziecka do lat 6
  97,20 zł
 • Pojedynczy grób ziemny dla pozostałych zwłok
  324,00 zł
 • Pojedynczy grób ziemny dla urn
  81,00 zł
 • Podwójny grób ziemny
  648,00 zł
 • Grób rodzinny ziemny dla urn
  162,00 zł
 • Pojedynczy grób murowany dla zwłok dziecka do lat 6
  129,60 zł
 • Pojedynczy grób murowany dla pozostałych zwłok
  648,00 zł
 • Pojedynczy grób murowany dla urn
  162,00 zł
 • Podwójny grób murowany
  1296,00 zł
 • Grób rodzinny murowany dla urn
  324,00 zł

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się w celu dokonania formalności związanych z opłatą dzierżawną w biurze Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wysokość cen i opłat za usługi świadczone przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku na Cmentarzu Komunalnym w Osieku i w Głębowicach

 • Opłata za wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu dla zwłok dziecka do lat 6
  324,00 zł
 • Opłata za wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu dla pozostałych zwłok
  702,00 zł
 • Opłata za wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu dla urn
  216,00 zł
 • Opłata za czynności formalno-prawne i terenowe związane z postawieniem, wymianą lub remontem nagrobka
  108,00 zł
 • Opłata za udostępnienie pomieszczenia do wykonywania ceremonii pogrzebowych
  108,00 zł
 • Opłata za godzinę przechowywania zwłok w chłodni
  2,70 zł

Osobie urządzającej pogrzeb zmarłemu, który partycypował w kosztach budowy Domu Pogrzebowego w Osieku przysługuje zniżka za przechowywanie zwłok w chłodni zgodnie z zapisami punktu od 1 do 4.

 1. w wysokości 50% należnej kwoty w przypadku, gdy kwota wpłacona przez małżeństwo wynosiła 150 zł i więcej
 2. w wysokości 50% należnej kwoty w przypadku, gdy kwota wpłacona przez osobę samotną wynosiła 75 zł i więcej
 3. w wysokości 25% należnej kwoty w przypadku, gdy kwota wpłacona przez małżeństwo wynosiła 100 – 149 zł
 4. w wysokości 25% należnej kwoty w przypadku, gdy kwota wpłacona przez osobę samotną wynosiła 50 – 74 zł

W przypadku partycypacji w kosztach budowy Domu Pogrzebowego zniżki nie przysługują jeżeli:

 1. wpłata dokonana przez małżeństwo opiewała na kwotę poniżej 100 zł,
 2. wpłata dokonana przez osobę samotną opiewała na kwotę poniżej 50 zł.