Menu Zamknij
Icon
Uchwała Nr XXI/185/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Osiek
Icon
Uchwała Nr XXI/185/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Osiek
Icon
Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych
Icon
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych
Icon
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
Icon
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Icon
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
Icon
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Icon
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Icon
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków